Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ingyenes óvodai étkeztetés tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A 100%-os normatív kedvezményben (ingyenes étkezésben) részesülő családok a gyermek hiányzása esetén kötelesek lemondani az étkezést. Ennek elmulasztása esetén a gyermek étkezése legkésőbb a távol lét harmadik napjától automatikusan lemondásra kerül, mindaddig, amíg a szülő gyermeke ebédjét az óvodatitkárnál újra meg nem rendeli. Ez időszak alatt a szülőnek gyermekét ebéd előtt el kell vinnie. 

Az ingyenes étkezésről kiállított nullás számlát minden esetben kötelezően alá ell írni, ezért kérjük szíveskedjenek befáradni ebédbefizetés napján a gazdasági irodába.

Együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2019. szeptember 1.

 

Az óvoda honlapját kérjük figyelemmel kísérni, további tájékoztatást folyamatosan adunk.

A Gytr.17. §-a szerint a szülő a személyi térítési díj megállapításához 30 napnál nem régebbi jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek

A Gytr. 5. sz. melléklete (Nyilatkozat) tartalmazza a jövedelmi adatokat a jogosultság megállapításához, ennek hiányában kizárólag a család jövedelméről tett önbevallásán (nyilatkozatán) alapul, a benne foglaltakat az intézmény nem vizsgálhatja.

 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ingyenes, ha:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos (SNI= sajátos nevelési igényű), vagy a családban él tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
  3. három, vagy több gyermekes családban él

A jövedelem nyilatkozat az ingyenes étkezés megállapításához a gazdasági irodában átvehető 8-15 óráig.

 

Budapest, 2019. szeptember 1.

Horváthné Kapocsi Anikó
óvodavezető