Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Különös közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

23§ (1)d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

 

Óvodánk adatai:  

Pestszentlőrinci Szivárvány óvoda 

1184 Budapest, Dolgozó u. 16.

Tel: 291-35-00, - Fax: 297-53-53

 

E-mail cím: info@szivarvanyovoda18.hu

Honlapwww.szivarvanyovi.eoldal.hu 

 

Az óvoda vezetője: Horváthné Kapocsi Anikó 

Elérhető az óvoda telefonján, fogadóóra megbeszélés szerint 

Vezető helyettes: Morvai M. Lászlóné (Andi néni) - Kisvakond csoport

Gyermek védelmi felelős: Szabbahné Bíró katalin (Kati néni) - Pillangó csoport

Óvodatitkár: Márkus Gyöngyvér 

A Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvény végrehajtásáról szóló 22962012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23§.  

 Különös közzétételi lista megjelentetésére.  

 

Személyi feltételek 

Alkalmazotti közösség létszáma: 23 fő

 

  Dolgozói végzettségek

 

Óvodapedagógusi szakképzettséggel (főiskola) rendelkezik 11fő 

1 fő szakvizsgázott óvodapedagógus, közoktatási szakértő 

3 fő szakvizsgázott óvodapedagógus, közoktatás vezetői végzettség

1 fő egyetemi végzettségű óvodapszichológus

 Egy fő szerepel az országos szakértői listán.

1 fő szakvizsgázott óvodapedagógus + gyógy testnevelő    

1 fő pedagógiai asszisztens

7 fő óvodapedagógus pedagógus II. kategóriában

 Dajka munkakörben dolgozók végzettsége: 8 fő 

3fő érettségi + dajkai szakképzettség, ebből 1 fő gyógypedagógiai asszisztens szakképzettség  

2 fő szakm. + dajkai szakképzettség 

2 fő ált.+ dajkai szakképzettség. 

1fő 4 órás munkarend 

 A dajkák 2 évente HACCP tanfolyamot végeznek,

Óvodatitkár: 1 fő 

Kertész: 1 fő 8 órában végzi teendőit.

 

 

 Óvodai nevelési év rendje

 A 2018/2019. nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig,

  • idén szeptember 3-án, hétfőn kezdődik a nevelési év. 
  • Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől - péntekig).
  • Óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel 6. 30 órától – 17. 30 óráig

  A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a Fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. Az alapító okirat szerint: 128 fő

  A beiratkozásra meghatározott idő: A Fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek az adott nevelési évre és az önkormányzat által meghatározott határidőre az intézménybe kell benyújtani. Az engedélyezett csoportok száma: 5 csoport

Csoportjaink:

1.

Katica nagycsoport   

27

2.

Kisvakond  vegyes csoport   

26

3.

Nyuszi kis- középső csoport 

24

4.

Pillangó vegyes csoport 

24

5.

Huncutka vegyes csoport

23

 

összesen:

124


 

 

A csoportok szülői képviselőiből álló Szülői közösség elnöke: Lázár Krisztina

 

Az intézményben fizetendő térítési díj.

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

• a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

• azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos

• akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

• akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

• akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

 

Étkezés befizetésének időpontjai:

 Kedves Szülők! A befizetések időpontját megtalálják a csoportszobák ajtaján található értesítésekben, illetve a honlapunkon. 

Fontos! 

 Étkezés lemondása: reggel 9:00- ig, személyesen, v. a lemondó füzetbe, érvényes másnaptól! 

 

Óvodánkban dolgozó külső szakemberek:  

Gyógy-testnevelő: Balláné Tar Éva

Logopédus: Antós Kata

Fejlesztőpedagógus: Papp-Tolmelyer Mónika

Pszichológus: Orosz Noémi

A szakemberek elérhetősége: 06-1 291-3500 előzetes egyeztetés alapján

 

 

ÓVODA ORVOSA:

Dr. Juhos Adrienn

Rendel: XVIII. ker. Budapest, Dolgozó utca 12. /Lakatos Ltp./ Gyermekorvosi Rendelő

Rendelési idő:

Hétfő     Kedd     Szerda     Csütörtök     Péntek

8-10       8-10      10-12         18-20           8-10

 

Tel.: Tanácsadás: 290-49-92     Betegrendelés: 290-7256

 

Védőnő:

Tóth Mária

 

Csibész Családvédelmi Központ

Intézményvezető: Madarassy Judit

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 17.

Tel.: 297-01-79; Fax: 294-56-80

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 17.

Tel.: u.az

 

Gyermekek Átmeneti Otthona

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 19.

Tel/Fax: 296-00-81; 296-00-82

 

Családok Átmeneti Otthona

1183 Budapest, Üllői út 707.

Tel/Fax: 290-40-11

 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

 

23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége

33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.

37. §(1) Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadat kereső rendszer biztosítja.

 

  Az óvoda dokumentumainak elérhetősége: 

  • Szivárvány helyi pedagógiai  programját
  • Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a kijelölt helyen, előzetes egyeztetéssel (a könyvtárban) lehet tanulmányozni.
  • A dokumentumokról kérésre (előzetes időpont) egyeztetéssel tájékoztatást nyújt: vezető, vezető helyettes, a munkaközösség vezetője.
  • A dokumentumok csak az óvodában tanulmányozhatóak az erre kijelölt helyen.
  • Csoportos érdeklődés esetén az óvodavezető ad tájékoztatást
  • A Házirend a honlapunkon is megtekinthető.

 

 

Budapest, 2018-09-01

 

Horváthné Kapocsi Anikó

óvodavezető